המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית

מדיניות הפרטיות

אתר 'המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית' (להלן: "האתר"), פעילותו והשירותים המסופקים באמצעותו, מופעל ומנוהל על ידי חברת מרכז ישראל פורטוגל בע"מ (להלן :"החברה" או "בעלת האתר", "אנו").

אנו מכבדים את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר ורואים בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית. מאחר ושימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר כרוכה בעברת מידע מסוים אודות המשתמשים בו, תוכלו למצוא להלן את מדיניות הפרטיות של חברתנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו, וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך. אנא קראו מדיניות זו בקפידה ובתשומת לב.

מומלץ לשוב ולעיין במדיניות זו מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות מסמך זה בכל עת וללא הודעה מראש.

השימוש בלשון זכר נעשית מטעמי נוחות בלבד, האמור במסמך זה מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

המידע הנאסף על ידנו

במסגרת השימוש בשירותי האתר והחברה, אנו אוספים ומלקטים מידע אודות הגולשים בהתאם לשימוש שנעשה בשירות ובהתאם למידע שמועבר אלינו על ידי המשתמשים. מידע זה כולל מידע אישי מזוהה ומידע לא מזוהה, כגון:

  • פרטים אישיים שונים כגון שמכם, טלפון, כתובת הדוא"ל שלכם וכן ארץ מוצא של הוריכם הנמסרים כאשר הנכם מתעניינים בשירותים או ממלאים ושולחים טופס לבדיקת זכאות באמצעות האתר.
  • פרטים אודות השימוש שלכם בשירות והאמצעים דרכם הנכם ניגשים לשירות.
  • התכתבויות עימנו.
  • מידע, תעודות וחומרים משפחתיים (אילן יוחסין) אשר נשלחים אלינו במסגרת תהליך בדיקת הזכאות לאזרחות ובמידה והתקשרתם עם החברה. 
  • אינטראקציה עימנו באחד מערוצי המדיה החברתית.
  • מידע שאנו אוגרים באמצעות עוגיות, כפי שמוסבר להלן.
  • אינפורמציה שההתקן שלכם שולח כאשר אתם מבקרים באתר, אשר עשוי לכלול פרטים אודות דפים בהם ביקרתם, שירותים מבוקשים, כתובת IP, סוג דפדפן, שפה, מועדים בהם ביקרת בשירות ועוד.

כמו כן, במהלך הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו, אוסף האתר סוגים שונים של מידע המועלה לאתר או מועבר לאתר על ידי הגולשים או על ידי הדפדפנים השונים. בין היתר, מבצע האתר פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתהם עושים באתר באמצעות קבצי  "עוגיות" "cookies"  (שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם ואמצעים דומים אחרים). אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

במידה ואינכם מעוניינים לקבל "עוגיות" ("cookies") או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

כלל המידע המפורט לעיל, נשמר במאגר המידע של החברה.

השימוש במידע

עם מסירת פרטיך לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או בהרשאתם יהיו רשאים לפנות אליך ולהציע לך את השירותים ו/או המוצרים ו/או פעילויות של החברה ו/או מידע אודות השירותים הניתנים על ידי החברה.

בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של החברה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות אלינו ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. 

אנו לא נעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המשתמשים, אלא בהתאם להוראות מסמך זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי או מנהלי.

אנו שומרים את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

אחסון המידע

אנו מאחסנים את פרטי המשתמשים, כוללים מידע אישי מזהה, על השרתים שלנו, שעשויים להיות ממוקמים במדינות שונות, או על שרתים של צדדים שלישיים אשר מספקים לנו עם מתקני אחסון, שיכולים להיות גם הם במדינות שונות.

אנו נוקטים באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלנו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר, אשר נעשתה בחוסר תום לב.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להמנע ממסירת פרטים אישיים רגישים באמצעות דרכים לא מאובטחות.

אפשרויות המשתמשים

במידה והנכם מעוניינים כי פרטים אודותיכם יימחקו, הנכם רשאים בכל עת לפנות לחברה ולבקש כי פרטיכם יגרעו ממאגר המידע של החברה.

במידה ואינכם מעוניינים לקבל "עוגיות" ("cookies") או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין לא לעשות שימוש באתר.

במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

מובהר כי אין במסמך זה כדי לגרוע מכל מסמך ו/או הסכם שייחתם בין המשתמשים לבין החברה.

סמכות שיפוט

לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר למסמך זה ו/או הנובע ממנו. בית המשפט ידון לפי הדין הישראלי.

יצירת קשר

במידה ויש לכם שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, תוכלו ליצור עמנו קשר בכל עת לפרטי ההתקשרות הבאים:
עמינדב 1, (קומה 5) תל אביב-יפו
 072-3272602
info@israelportugal.com