BEM VINDO
*DE VOLTA
* ברוכים השבים

לקוחותינו הנמצאים כיום בתהליך קבלת האזרחות מטופלים במסירות רבה ובשפה העברית על ידי הצוות הישראלי של המרכז – את כל התרגומים והתקשורת בפורטוגזית אנחנו עושים עבורם.

אנו פועלים על פי תהליכי בקרת האיכות הקפדניים ביותר המתבצעים בישראל ובפורטוגל בעת הגשת התיקים למשרד המשפטים הפורטוגלי, ולקוחותינו זוכים לעדכונים שוטפים אודות מצב התיק שלהם – עד לרגע קבלת האזרחות. את האזרחים החדשים אנו מלווים בדרך להוצאת הדרכון הפורטוגלי בפורטוגל. דרכון פורטוגלי הוא פתח לעולם רחב יותר – אתם מוזמנים לצפות בסרטונים של אזרחי המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית, כאן למטה בדף

אזרחים מספרים

יהלי שחר

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
״מי יודע לאן החיים ייקחו אותי, אזרחות פורטוגלית בהחלט שווה ״

מיכל אבישר

אזרחית פורטוגלית מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
״פורטוגל מדינה יפהפייה .. אני אוהבת את השוני של האנשים שם״

יותם ברהום

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
״חשוב לי שתהיה לי האופציה כי אני לא יודע מה יהיה עוד 4-5 שנים״

יוגב אבישר

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
"עשינו אזרחות יחד כל המשפחה, להיות אזרחי העולם הגדול"

לוסי בן סימון

אזרחית פורטוגלית מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
"בחרתי לעשות אזרחות פורטוגלית כדי שיהיו לילדים שלי עוד אופציות בחיים"

הילה עוגן מרקם

אזרחית פורטוגלית מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
"בחרתי לעשות אזרחות פורטוגלית כי אני עצמאית בעלת הכשרה בינ"ל"

שירה גושן

אזרחית פורטוגלית מהמרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית

פז לב שלם

אזרחית פורטוגלית מהמרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית

ערן אבישר

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית

יהלי שחר

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
״מי יודע לאן החיים ייקחו אותי, אזרחות פורטוגלית בהחלט שווה ״

מיכל אבישר

אזרחית פורטוגלית מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
״פורטוגל מדינה יפהפייה .. אני אוהבת את השוני של האנשים שם״

יותם ברהום

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
״חשוב לי שתהיה לי האופציה כי אני לא יודע מה יהיה עוד 4-5 שנים״

יוגב אבישר

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
"עשינו אזרחות יחד כל המשפחה, להיות אזרחי העולם הגדול"

לוסי בן סימון

אזרחית פורטוגלית מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
"בחרתי לעשות אזרחות פורטוגלית כדי שיהיו לילדים שלי עוד אופציות בחיים"

הילה עוגן מרקם

אזרחית פורטוגלית מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
"בחרתי לעשות אזרחות פורטוגלית כי אני עצמאית בעלת הכשרה בינ"ל"

שירה גושן

אזרחית פורטוגלית מהמרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית

פז לב שלם

אזרחית פורטוגלית מהמרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית

ערן אבישר

אזרח פורטוגלי מטעם המרכז הישראלי לאזרחות פורטוגלית
צוות ההנהלה הישראלי